Speciale: Interfacets betydning

Det virker, og hvad så?Tilbage i august 2008 afleverede jeg mit speciale og afsluttede dermed fem gode år på Aarhus Universitet. Titlen på specialet er Det virker og hvad så? – Interfacets betydning og spørgsmålet om overflade versus dybde eksemplificeret med en analyse af Google (intet mindre).

I specialet arbejder jeg med computerens dybere lag og argumenterer for nødvendigheden af at gå bagom overfladen og den grafiske brugergrænseflade:

Når vi bruger computere, har vi en opfattelse af at have kontrol over dem. De virker nogenlunde efter vores anvisninger og hjælper os med alskens opgaver og aktiviteter. Godt nok er computere maskiner, men deres virkninger er reelle og i høj grad en del af vores moderne samfund med internettet og hele dets sociale, kulturelle og økonomiske perspektiver [...] Men ved vi egentlig, hvordan computeren virker, og kan vi siges at være i kontrol, hvis det ikke er tilfældet?

Fra dette udgangsåunkt undersøger jeg, computerens måde at virke på og konsekvenserne af de komplikationer, som de mange interfaces iscenesætter. Hovedeksemplet er Google, der står som et ultimativt eksempel på den betydningsfulde forskel mellem overflade og dybde.

På google.com er den grafiske brugergrænseflade barberet ned til et absolut minimum, men under overfladen gemmer sig komplekse funktioner, som rækker langt ind i verdens sociale, ontologiske og økonomiske sfærer. Derfor slutter jeg af med at konkludere følgende:

Som vi så med Google, kunne interfacets domæne således ikke afgrænses til hverken en teknisk eller funktionel sfære med brugervenlighed som omdrejningspunkt. Tværtimod breder interfaceperspektiverne sig ud og kommer til at række ind i flere og flere samfundsforhold og får stor ontologisk betydning. Interfacet forsvinder mere og mere som fast størrelse og det bliver derfor nødvendigt at hæve blikket fra den rent brugsmæssige kontekst. [...] Konklusionen på dette speciale bliver derfor, at tingene nok virker, men at vi er nødt til at spørge hvordan og ikke mindst “hvad så?” Det vil rejse spørgsmål, som ikke uden videre kan besvares, men som er strengt nødvendige at stille.

Du kan hente hele specialet her: Det virker og hvad så? – Interfacets betydning og spørgsmålet om overflade versus dybde eksemplificeret med en analyse af Google.

God læselyst – kommentarer modtages gerne!

Skriv en kommentar

  

  

  

Du kan bruge disse HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>