Projekt Kalø (3d)

Titel: Projekt Kalø

Om: 3d-projekt med en virtuel model af Kalø Slot som det kunne have set ud.

Fag: Eksamensopgave i 3d-modellering i design og formidling, Multimedier, Aarhus Universitet

Afleveret: 2007

Karakter: 9

Download

Indledning:
Jeg har valgt at arbejde med en 3d-visualisering af Kalø Slot som den overordnede case. Mit projekt er opdelt i to dele: første del er en konkret 3d-visualisering af selve slottet inden det forfaldt og den omgivende natur. Anden del er et forslag til, hvordan man i turismeøjemed kan bruge 3d-modellen af slottet og området via et interaktivt skærminterface. På den måde bygger de to dele på samme overordnede idé, og derfor har jeg valgt at indarbejde de to koncepter i hinanden.

Når man besøger Kalø Slotsruin, er der ikke så meget at se. Nogle murrester giver en indikation af fortidens storhed, og resterne af et tårn står som det mest iøjnefaldende. Ruinen ligger på en halvø ved Rønde på Djursland, dramatisk placeret 20 meter over havet på en stejl. Som besøgende er der en gåtur på ca. en kilometer over en smal dæmning og videre op til ruinen. Oplevelsen er på den måde i høj grad naturrelateret, da selve ruinen ikke i sig selv er specielt spændende.

Mit mål er at lave om på det, ved at komme med et udspil til en ny oplevelsesdimension, som kan gøre stedet mere interessant at besøge. Udgangspunkt for denne proces er, at Kalø Slot gemmer på et enormt historisk og arkitektonisk potentiale, som de besøgende på stedet slet ikke får indblik i. Derfor vil jeg med min idé forsøge at revitalisere stedets fortid ved at iscenesætte det i nutiden – direkte placeret i omgivelserne.

Animationer:
1.

2.

3.

4.

Galleri:

Forside: