Merete Pryds Helle og Novellen

Titel: Merete Pryds Helle og Novellen – et indblik i den danske 90er minimalisme

Om: Merete Pryds Helles noveller (særligt “Floden”, “Roman”, og “Føde for Furier”)

Fag: Eksamensopgave i Det litteraturhistoriske felt, Litteraturhistorie, Aarhus Universitet

Afleveret: 2004

Karakter: Bestået

Download

Indledning:
I 1990erne opstår der i Danmark en ny litterær tendens. Både indenfor lyrikken og prosaen debuterer en række unge forfattere, med nogle atypiske og opsigtsvækkende værker. Det fælles for disse nye forfattere er dels, at mange af dem har gået på den nyoprettede forfatterskole i København, og dels at de alle viser en meget stærk formbevidsthed i deres værker. Denne optagethed af formen udmunder ofte i en stram lyrik, meget korte romaner eller kortprosa, og der kommer et øget fokus i den danske kritik på denne nye minimalistiske litteratur.

I min opgave vil jeg først skitsere hvilke træk, der knyttes til minimalismen. Her vil jeg tage udgangspunkt i forskellige teoretiske tilgange til begrebet, hentet i den danske litteraturteori. Jeg vil ikke lave en stor, grundig gennemgang af minimalismen som retning, men foretage punktnedslag der er væsentlige i forhold til mine analyser af Merete Pryds Helles noveller. Dog vil jeg se nærmere på den rolle læseren tildeles i den minimalistiske litteratur, og modstille forskellige positioner indenfor denne problemstilling.

Når dette teoretiske fundament er etableret, vil jeg begynde min læsning af Pryds Helle i en undersøgelse af, hvorledes hendes noveller står i forhold til den minimalistiske litteratur og teori. Jeg vil i disse analyser fokusere på de tekst/læser-forhold, jeg diskuterer i første del af opgaven, og endelig med udgangspunkt i novellen ”Føde for furier,” lave en retorisk læsning som sætter fokus på det at være forfatter set ud fra Pryds Helles perspektiv anno 2003. Målet er at vise hvorledes hun både udnytter og udvider novellegenren, og ud fra minimalistiske virkemidler skaber en unik litteratur.