Kærlighedens ja

Titel: Kærlighedens ja

Om: Essay om kærlighed

Fag: Eksamensopgave i Kulturjournalistik (valgfag E), Litteraturhistorie, Aarhus Universitet

Afleveret: 2007

Karakter: 10

Download

Indledning:
Der findes vitterlig nogle emner, som ikke uden videre lader sig beskrive eller forstå. Emner der udgør en essentiel del af vores liv og kultur, men som de færreste formår at sætte ord på. Et af disse er kærligheden, som trods sin massive plads i livet til stadighed fylder os med undren. Nærværende essay vil påtage sig den utaknemmelige opgave at forsøge at ændre herpå ved at hente inspiration fra kunstens verden. I bedste liberalistiske ånd tillægger essayet kunsten en nytteværdi, vi som veloplyste mennesker kan nyde godt af. Via kunsten og popkulturen sættes kærligheden i relief, og vi kan måske komme til at forstå den en lille smule bedre. Målet er ambitiøst, men med god hjælp fra litteraturen og musikkens uudtømmelige depoter gør vi et forsøg.