Internettet – om teknologi og sproglighed

Titel: Internettet – om teknologi og sproglighed

Om: Sammenhængen mellem teknologi og sproglighed i forhold til vores forståelse og omgang med internettet

Fag: Eksamensopgave i Digital kulturteori, Multimedier, Aarhus Universitet

Afleveret: 2007

Karakter: 10

Download

Indledning:
Internettet er i dag en allestedsnærværende og altgennemtrængende størrelse. Men hvad er ”internettet,” og hvordan omgås vi det? Det er store spørgsmål, som ikke har enkle svar, hvilket blot gør dem mere relevante og interessante. Internettet fylder mere og mere i vores hverdag og bliver samtidig en større og større magtfaktor i politik, økonomi, medier, kultur, det sociale liv etc. Alligevel beskrives teknologien bag oftest simplificeret og i værste fald helt ignoreret. Konsekvensen er, at internettet forstås overfladisk og metaforisk og udelukkende ud fra sine rent praktiske potentialer. Min tese er, at teknologien bag spiller en stor rolle for det udtryk, vi møder, hvilket kan virke paradoksalt, eftersom denne teknologi forekommer flydende og uoverskuelig.

Jeg vil derfor nærme mig spørgsmålet om, hvad internettet er og betyder, via en semiotisk tilgang, ved at se på hvilke konnotationer selve ordet ”internet” indbefatter. Denne indledende definition danner efterfølgende grundlag for en teknologikritik, hvor de generelle problemstillinger i forhold til teknologi og fremmedgørelse opridses. Herefter vil jeg se på, hvordan internettet kan siges at adskille sig fra tidligere teknologi, og måske endda være et udtryk for det den amerikanske filosofiprofessor Hubert Dreyfus kalder ”selve teknologiens essens”.

Med disse indsigter på plads vil jeg lave en analyse af betydningerne og konsekvenserne af vores overfladiske omgang med internettet. Her vil jeg finde inspiration i filosoffen Paul Virilios teori om hastigheden som det afgørende princip for al udvikling. I det sidste afsnit vil jeg diskutere, hvordan vi kan undgå den generelle immaterielle opfattelse af internettet, som medfører metaforiske italesættelser og i sidste ende fremmedgørelse. Nøglen, mener jeg, kan ligge i vores sproglige tilgang, som vi er nødt til at være mere opmærksomme på og ikke mindst kritiske overfor. Det er denne tese, jeg vil forsøge at belyse med opgaven ud fra et velfunderet teknologikritisk perspektiv.

Indledningsvis skal det i øvrigt bemærkes, at min opgave bevidst afspejler en skeptisk tilgang til teknologien. De fleste af de synspunkter og teoretikere, jeg har valgt at inddrage, er derfor placeret på den teknologikritiske fløj. Dette er ikke gjort for at lave en ensidet diskussion men for at nå en til en nuanceret belysning af kernen i problemet. Samtidig arbejder denne fløj med en kompleks begrebsliggørelse af internettet og teknologien, hvilket kan være vejen frem. Det viser sig da også, at selv om perspektivet virker pessimistisk, så åbnes der i sidste ende op mod en løsning. I henhold til opgavens fokus og omfang har jeg derfor valgt at begrænse mig til denne side af sagen, og derved tilsidesætte eksempelvis de pragmatiske, sociale og praktiske perspektiver.

Forside: