Interfacet som statisk og dynamisk fortæller i computerspil

Titel: Interfacet som statisk og dynamisk fortæller i computerspil

Om: Opgave om interfacets rolle som fortællende instans i computerspil. Er opbygget ud fra en blanding af computerspilteori, narratologi og interfaceteori.

Fag: Eksamensopgave i Computerspilteori (valgfrit emne), Multimedier, Aarhus Universitet

Afleveret: 2006

Karakter: 11

Download

Indledning:
Ideen med denne opgave er, at undersøge hvorledes interfacet i computerspil påvirker spilsituationen. Jeg vil derfor starte med at dele betegnelsen ”computerspil” op i to, for at vise hvad det betyder, når spil overføres til en computer. Pointen hermed er at vise, at de digitale medier hovedsageligt beror på en medieret kommunikation mellem menneske og computer, som foregår via et interface. I forlængelse heraf vil jeg vise, hvilke egenskaber et interface udtrykker, og hvordan det specifikt forholder sig i computerspil. Med disse karakteristika på plads vil jeg inddrage nogle principper fra narratologien, som viser sig nyttige i analysen af computerspils interface. Formålet er at vise at interfacet formelt kan ses som en art fortæller, men en fortæller der i sin natur bygger på interaktivitet. Til slut analyserer jeg tre computerspil ud fra de teoretiske pointer, for at vise hvordan interfacet altid er udtryk for et bestemt perspektiv, som spillere nødvendigvis må indordne sig under.

Forside: