Hvad forstår vi ved hermeneutik?

Titel: Hvad forstår vi ved hermeneutik? – en videnskabsteoretisk undersøgelse af Hans-Georg Gadamer og Paul Ricoeurs opfattelser af hermeneutik-begrebet.

Om: Hermeneutik med udgangspunkt i Hans-Georg Gadamer og Paul Ricoeur

Fag: Eksamensopgave i Studium Generale/ Videnskabsteori, Litteraturhistorie, Aarhus Universitet

Afleveret: 2005

Karakter: 10

Download

Indledning:
Op gennem kritik- og filosofihistorien har begrebet hermeneutik antaget mange former. Jeg vil i denne opgave belyse to af de nyere opfattelser af begrebet, og derved forsøge at vise nogle af de komplikationer og muligheder hermeneutikken rummer. Den første position vil være Hans-Georg Gadamer (1900-2002), og hans etablering af en filosofisk hermeneutik med værket Sandhed og Metode fra 1960. Anden position er den franske filosof Paul Ricoeur (1913-2005), der gennem forskellige essays og bøger nuancerer diskussionen, og forsøger at skabe dialog mellem de eksisterende modsætninger.

Disse to filosoffer har begge en meget omfattende teoretisk bredde, og er derfor også noget besværlige at arbejde med indenfor denne opgaves korte omfang. Dette problem vil jeg omgå ved at lave specifikke nedslag i deres teorier og derved etablere nogle konkrete fikspunkter at arbejde ud fra. Jeg vil således ikke beskæftige mig med deres overordnede filosofiske rammer, men i stedet fokusere på de steder, der har særlig relevans for denne opgaves problemstilling, hvilket er hermeneutikken og dens opgave, muligheder og begrænsninger.

Der vil i alt være fire nedslag, som tilsammen vil være med til at danne et billede af, hvorledes hermeneutikken er positioneret indenfor dette konkrete videnskabsteoretiske område. Første fokus vil være på de to filosoffers overordnede tilgang til emnet. Herefter vil jeg se på deres syn på metodens betydning for hermeneutikken. Som en tredje ting vil jeg kommentere på deres opfattelser af hermeneutikkens muligheder og grænser. Endelig slutter jeg af med en undersøgelse af det forhold mellem sag og fortolker, som begge arbejder med.

Opgaven vil således være opdelt i afsnit med hver deres fokus, hvor jeg tager udgangspunkt i Gadamers teori og efterfølgende Ricoeurs. Sammenligninger og diskussioner mellem de to vil derfor være indlagt løbende. På den måde er forsøget at anskueliggøre nogle af de spændinger og forskelligheder, der er mellem de to, og samtidig introducere deres overvejelser over hermeneutikken.

Forside:

Hvad forstår vi ved hermeneutik?

Kom videre
Læs også også om mine andre projekter eller besøg forsiden på min hjemmeside og se mine nyeste blogindlæg.