Frigørelse

Titel: ‘Frigørelse’ – om valg, retorik og fortællesituation i J. P. Jacobsens novelle Fru Fønss

Om: Analyse af J. P. Jacobsens novelle “Fru Fønss” (1882) og Gerard Genettes tekst “Moods” (1972)

Fag: Eksamensopgave i Tekstanalyse, Litteraturhistorie, Aarhus Universitet

Afleveret: 2005

Karakter: 11

Download

Indledning:
Jeg vil i denne opgave arbejde med J. P. Jacobsens novelle Fru Fønss (1882). Hvert afsnit indledes med en kort beskrivelse af hvad jeg vil gøre, og afsluttes ligeledes med en delkonklusion.

Til at begynde med vil jeg analysere og diskutere novellens forløb og tematik. Dette gøres for at skabe et klart overblik over plottet. Dette aspekt finder jeg dog relativt ukompliceret, og vægter derfor efterfølgende min analyse på tekstens formelle strukturer i forhold til dette tema. Herunder vil jeg arbejde med de forskellige sproglige virkemidler der bruges i novellen, og komme ind på de symbolske lag og intertekstuelle referencer der er. Ydermere vil jeg se på hvorledes disse medvirker til at skabe et implicit fundament for de mange kontraster, teksten er opbygget omkring.

Efterfølgende vil jeg introducere Gerard Genettes tekst Moods (1972), og beskrive de begrebsdannelser han arbejder med heri. Disse begreber bruger jeg så i en analyse af fortællesituationen i Fru Fønss. Dette gør jeg både for at afprøve Genettes teori i praksis, men også fordi novellen netop på dette punkt er ganske interessant opbygget.

Som afslutning på opgaven vil jeg lave en konklusion hvori jeg opsumerer og samler de forskellige tråde, der er blevet beskrevet i analyserne undervejs.