Film noir perspektiver på Max Payne 2

Titel: Film noir perspektiver på Max Payne 2

Om: Computerspillet Max Payne 2, film noir og fortælling

Fag: Skriveøvelse i Multimedieæstetik, Multimedier, Aarhus Universitet

Afleveret: 2005

Karakter: Ikke bedømt

Download

Indledning:
På både spillets æske og hjemmeside præsenteres Max Payne 2 som ”a film noir love story”. Formålet med denne opgave er at forfølge denne betegnelse, gennem en undersøgelse af flere af spillets aspekter, dog med hovedvægt på historiedelen. Som udgangspunkt vil jeg bruge teksten Film Noir – Et netværk af familieligheder af Anne Jerslev, til at få styr på begrebet ”film noir” og se hvilke konventioner der gør sig gældende indenfor feltet. Disse begreber vil jeg efterfølgende applikere i min analyse af spillet, som jeg har opdelt under tre spørgsmål:

  1. Kan Max Payne 2 kaldes et film noir værk?
  2. Hvis ja, hvilke virkemidler bruges der til at iscenesætte dette?
  3. Hvilken betydning har disse ting i sidste ende i forhold til spiloplevelsen?

Men før jeg når så langt, vil jeg kort introducere spillet og dets plot.

Forside:

Film noir perspektiver på Max Payne 2