En kamp mod tiden

Titel: En kamp mod tiden – - analyse af S. U. Thomsens digt uden titel, her betegnet ”For hver rose vi om natten føjer til livet”

Om: Søren Ulrik Thomsens digt “For hver rose vi om natten føjer til livet” fra digtsamligen Hjemfalden (1991)

Fag: Skriveøvelse i Tekstanalyse, Litteraturhistorie, Aarhus Universitet

Afleveret: Forår, 2004

Karakter: Ikke bedømt

Download

Indledning:
“For hver rose vi om natten føjer til livet, / trækker dagen en sorgløs fortolkning fra. /” Således starter Søren Ulrik Thomsens digt. En rose der føjes til livet. Hvis det skal forstås bogstaveligt lyder som det rene volapyk, derfor må rosen og måske også natten være billede på noget andet. For at bestemme hvad er vi nødt til at se på resten af digtet, – hvor går rosen igen og hvad antyder digtets andre symboler? Det er altså nødvendigt at gå analysere digtets billedsprog for at forstå digtet.