City of Glass

Titel: City of Glass – En opgave om Paul Austers roman og begrebet postmodernisme

Om: City of Glass (1985) af Paul Auster og postmodernisme

Fag: Eksamensopgave i Litteratur- og kritikhistorie (LKH), Litteraturhistorie, Aarhus Universitet

Afleveret: Forår, 2004

Karakter: 10

Download

Indledning:
Postmodernisme? I den anerkendte engelske ordbog “Oxford Advanced Learner’s Dictionary” defineres det som en bevægelse ”in the late 20th century that reacts against modern styles, for example by mixing features from traditional and modern styles – compare modernism.“  Denne beskrivelse er kort, men alligevel kendetegnende for den gængse opfattelse af begrebet. Men der er også andre (og meget forskellige) forståelser af begrebet.

I min opgave vil jeg undersøge begrebet postmodernisme, og herunder stille spørgsmålet om hvad dets karakteristika er og hvorledes det er blevet opfattet af forskellige litteraturteoretikere. Især vil jeg se begrebet i forhold til modernismen og vil hertil anvende ”The Concept of Modernism” (især kap. 4: ”Reading Modernism through Postmodernism”) af Astradur Eysteinsson. Dette værk forsøger ikke direkte at definere hvad postmodernisme er. I stedet er hensigten: ”to probe the nexus between modernism and postmodernism that comes to light in the various theroies of postmodernism.”  Altså en undersøgelse af det postmoderne, med vægt på forbindelsen til det moderne. Jeg vil også benytte Brian McHales ”Constructing Postmodernism,” og hans teorier om postmodernismen som en konstruktion.

I anden del af min opgave vil jeg lave en læsning af Paul Austers ”City of Glass,” hvor jeg undersøger de postmodernistiske træk, med vægt på det intertekstuelle og identitetsopfattelsen. Det er en bog der ofte betegnes som typisk postmodernistisk, og jeg vil derfor se hvor vidt dette nu også er gældende, set ud fra den forståelse af postmodernismen der kommer til udtryk i ovennævnte værker. Desuden vil jeg i min analyse forsøge at perspektivere bogen i forhold til dens litterære arv.

Overordnet er min opgave altså en undersøgelse af det postmodernistiske begreb, og dets måde at komme til udtryk på i praksis, her i form af ”City of Glass.” God fornøjelse.