Banegården som destination

Titel: Banegården som destination

Om: Interaktionsdesign i et bymiljø

Fag: Eksamensopgave i Metode og proces, Multimedier, Aarhus Universitet

Afleveret: 2006

Skrevet med: Roberto González, Jon Hededal og Maj Stougaard Suhrbier

Karakter: 8

Download

Indledning:
I de følgende sider vil vi præsentere et designprojekt, der endte med at have som titel ”Banegården som destination”. Vi vil afdække nogle af de vigtigste aktiviteter for vores forløb, for at dokumentere og reflektere over processen.

”Banegården som destination” er et udkast til en interaktiv installation på Århus banegård. Den grundlæggende idé er at tracke folk og projektere deres bevægelser op på et gennemsigtigt lærred over dem. Dette gøres for at give en tidslig og rumlig bevidsthed i et offentligt rum, og derved lægge op til en øget refleksion over det at være.

Vores opgave vil være kronologisk struktureret, således at vi starter med en beskrivelse af den indledende idéudvikling. Herefter vil vi behandle feltstudier og efterfølgende konceptudvikling og inspirationsworkshops. Endelig vil vi runde af, der hvor projektet sluttede med en beskrivelse af vores visualiseringer og mock-ups. Fælles for alle afsnittene er, at vi vil blande vores konkrete projekter og erfaringer med relevant teori, for at belyse aktiviteterne mere nuanceret. Endelig vil vi runde opgaven af med en kort konklusion om det samlede forløb.

Forside:

Banegården som destination